რატომ არის ჩვენი მომსახურება უსაფრთხო

MAZILLA -ს ფინანსური პროდუქტების  შერჩევის ონლაინ სერვისი იცავს მსესხებლის მონაცემებს "თავისი" და უცხო ხაკერებისაგან, უზრუნველყოფს კონფიდენციალურ მომსახურებას და უსაფრთხოებას კრედიტორებთან ურთიერთობებისას.

კონფიდენციალურობა

გარშემომყოფები ვერ გაიგებენ, რომ თქვენ მოგვმართეთ ჩვენ სესხის ასაღებად:

თქვენ შეგიძლიათ დამოუკიდებლად მოაგვაროთ თქვენი ფინანსური საკითხები, ამავდროულად არავინ ჩაახედოთ თქვენს საქმეში და არც არავის არაფერი დაუმალოთ. სესხის გაფორმება ხდება თქვენთვის მაქსიმალურად კომფორტულად.

კანონმდებლობის დაცვა

MAZILLA სერვისის პარტნიორები არიან ფინანსური ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას ლიცენზიებით. ყველა მათგანი მუშაობს ლეგალურად და ახორციელებს კანონმდებლობის შესრულების მონიტორინგს ყველა ასპექტში.

ჩვენ შევესაბამებით ყველა ნორმატივებს და მოთხოვნებს, არ ვარღვევთ კანონს მომხმარებლების მონაცემების დამუშავების, შენახვის და გადაცემისას. ყველა IT გადაწყვეტილება შემუშავებულია საფინანსო კომპანიების დაცვისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების გათვალისწინებით.

უსაფრთხოება

თქვენ დამოუკიდებლად ავსებთ ანკეტის ონლაინ ფორმას და განაცხადებს თქვენს კომპიუტერზე, და არ პასუხობთ საკრედიტო ექსპერტის შეკითხვებს ხმაურიან ოფისში. ამასთან ერთად, თქვენ არ გესაჭიროებათ საბუთების ასლების გადაღება და მათი მესამე პირთათვის ხელში გადაცემა – საკმარისია მიუთითოთ საჭირო ინფორმაცია. ვერავინ ვერ შეძლებს თქვენი პასპორტის ასლის გამოყენებას, რომ გააფორმოს სხვის სახელზე კრედიტი ან გამოიყენოს რომელიმე სხვა თაღლითობისათვის.

ჩვენი თანამშრომლები ვერ ხედავენ შეტანილ მონაცემებს, რადგან ხდება მათი ავტომატურად მაშინვე დაშიფრვა და დამუშავება სერვისის მიერ. "შიგნით" ხდება განაცხადების დამუშავება: ჩვენ ვირჩევთ შესაფერის წინადადებებს, რომელთა მოთხოვნებს თქვენ შეესაბამებით, და ვფილტრავთ ისეთებს, რომლებიც თქვენთვის ხელმიუწვდომელია.

საბოლოოდ ჩვენ ვიღებთ სკორინგულ შეფასებას და კლიენტის საკრედიტო რეიტინგს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით თუ რამდენი ბავშვი ჰყავს მას, სად ცხოვრობს ის და რამდენია მისი ანაზღაურება. თქვენ უკვე უსაფრთხოდ ხართ, ეს ინფორმაცია არ მოხვდება მესამე პირთა ხელში და არ იქნება გამოყენებული თქვენს წინააღმდეგ.

მონაცემთა ბაზაში შესვლის შესაძლებლობა არ არის ხელმისაწვდომი ყველა ჩვენი თანამშრომლებისთვის, ჩვენ პრაქტიკას უწევთ წვდომის უფლების განსაზღვრას და ვაფიქსირებთ ყველა მოქმედებას ინფორმაციით სერვისში. სისტემაში ყოველი შესვლა ფიქსირდება, და დაუსჯელად სხვისი მონაცემების გამოყენება არც ერთ თანამშრომელს არ შეუძლია. გარეშე პირთათვის კი ჩვენს სისტემაში შესვლა შეუძლებელია.

ინფორმაცია იშიფრება SSL პროტოკოლებით და გადაიცემა ყოველგვარი სიფრთხილის გათვალისწინებით, როგორც ამას ბანკებში აკეთებენ. გაჟონვის რისკი გამორიცხულია.

ჩვენ გვსურს შეგატყობინოთ თანხების გადარიცხვა

ნება დართე

ჩვენ გვსურს შეგატყობინოთ თანხების გადარიცხვა

ნება დართე